Internet szolgáltatás

 

Az internet szolgáltatást a HÓDTÁV Kft. 2006. évi beolvadását követően, mint jogutód végezzük.

  • Optikai  és mikrohullámú internet szolgáltatás hálózatunk végpontjainál.
  • Szerver elhelyezés és üzemeltetés (server hosting).
  • Saját szervereinken WEB és MAIL szolgáltatások biztosítása.
  • Web oldalak fejlesztése egyedi igények alapján vagy portálrendszerünkre építve.

ÁSZF

A 2023. december 1-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:
 
2023.december 1.-től hatályos Általános Szerződési Feltételek. pdf

1. számú melléklet: Jogvita esetén eljáró hatóságok szerve.

pdf

2. számú melléklet: Internetszolgáltatás tartalma

pdf

3. számú melléklet: Szolgáltatásminőségi célértékek.

pdf

4. számú melléklet: Adatkezelési szabályzat és adatbiztonság.

pdf
5. számú melléklet: Előzetes tájékoztatás tartalma.
 pdf
 

A 2018. január 1-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:

1. számú melléklet: Szolgáltatási díjak: 2018.-as internet szolgáltatás ÁFA kulcs változása.
2. számú melléklet: Szolgáltatási szerződés minta: adatok pontosítása.
 
 
Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
A 2018. január 1-től hatályos ÁSZF pdf
mellékletek pdf
 
A 2017. november 11-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:
Az ÁSZF új pontjait a régi ÁSZF megfeleltetésével végeztük. Az alábbiakban a 2017. november 11-ig hatályos ÁSZF fő pontjainak módosulását kivonatoltuk, a 2017 november 11-től érvényes ÁSZF fő pontjainak megfelelően.
ÁSZF 1. pontja: Általános adatok, elérhetőség adatok pontosítása.
ÁSZF 6. pontja: ügyfélkapcsolat, hibaelhárítás, panaszkezelés, jogviták: adatok pontosítása.
 
 
Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
A 2017. november 11-től hatályos ÁSZF pdf
1.sz melléklet pdf
2.sz melléklet pdf
3.sz melléklet pdf

 

A 2016. november 15-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:

Az ÁSZF az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015.(III.30.) NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelően került átdolgozásra.


ÁSZF 7.1 pontja: az előfizetői szolgáltatásokért fizetendő díjak meghatározása, mértéke, ennek keretében az egyszeri, rendszeres és forgalmi díjak, a 20/A. § szerinti internet-hozzáférési szolgáltatást is tartalmazó szerződés esetén külön feltüntetve az internet-hozzáférési szolgáltatás díját, díjazási időszakok, díjcsomagok, hibajavításhoz kapcsolódó díjak, kedvezményes feltételekre vonatkozó általános rendelkezések, ideértve a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimális használatra vagy időtartamra vonatkozó bármely követelményt, az előfizetői szerződés megszűnése, módosítása, a szolgáltatás szüneteltetése, korlátozása alkalmával esedékessé váló díjak, díjazási feltételek, ideértve a végberendezéssel kapcsolatos költségszámítást, díj visszatérítési kötelezettséget is, a díjfizetés és számlázás módja, rendszeressége, a számlák kézbesítésének időpontja, minden egyéb díj, - cím pontosítása – az alábbi tájékoztató szöveg beszúrása:

A 2007. évi CXXVII. törvény 82. §(3) bekezdésének 2016. évi LXVI. törvénymódosítása alapján, 2017.01.01-től az internet-hozzáférési szolgáltatás esetében az adó mértéke az adó alapjának 18 százaléka.

ÁSZF 1. Számú melléklet: A díjtáblázatban fel lettek tüntetve a 2017.01.01-ig érvényes nettó és bruttó árak, valamint a 2017.01.01-től érvényes nettó és bruttó árak is.
 
 
Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
A 2016.november 15-től hatályos ÁSZF pdf
1.sz melléklet pdf
2.sz melléklet pdf
3.sz melléklet pdf

A 2016. november 12-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:
Az ÁSZF az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015.(III.30.) NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelően került átdolgozásra. A módosítások és pontosítások mennyisége miatt a változásokat itt nem részletezzük ki.
 
 
Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
A 2016.november 12-től hatályos ÁSZF pdf
1.sz melléklet pdf
2.sz melléklet pdf
3.sz melléklet pdf

 

A 2015. november 27-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:

Az ÁSZF az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015.(III.30.) NMHH rendeletben foglaltaknak megfelelően került átdolgozásra. A módosítások és pontosítások mennyisége miatt a változásokat itt nem részletezzük ki.

 

Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
A 2015.november 27-től hatályos ÁSZF pdf
1.sz melléklet pdf
2.sz melléklet pdf
3.sz melléklet pdf

 

A 2013. december 1-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:

ÁSZF 10. pontja: Az előfizetői szerződés megszűnésének esetei és feltételei, azon határidő megjelölése, ameddig az előfizető díjfizetési kötelezettségének eleget tehet anélkül, hogy a szolgáltató a szerződést felmondaná helyett, az adatkezelés, adatbiztonság szerepel.

1. számú melléklet: Szolgáltatási Díjak módosításra került.

3. számú melléklet: Minőségi Mutatók módosításra került.

 

Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
A 2013.december 01-től hatályos ÁSZF pdf
1.sz melléklet pdf
2.sz melléklet pdf
3.sz melléklet pdf

 

A 2012. január 1-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:


1. A 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 8. § Az általános szerződési feltételek tartalma szerint
az ÁSZF pontjait és tartalmának pontosítását.
2. ÁSZF 1.sz. Melléklet Szolgáltatási Díjak 2012
3. ÁSZF 2.sz. Melléklet Szolgáltatási Szerződés Minta 2012
4. ÁSZF 3.sz. Melléklet Minőségi Mutatók 2012
 
 
Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
A 2012. január 01-től hatályos ÁSZF pdf
1.sz melléklet pdf
2.sz melléklet pdf
3.sz melléklet pdf
 
 
A 2011. június 1-től hatályos ÁSZF-ünket az alábbi pontokban módosítottuk:
1. 11.1. A hibabejelentő elérhetősége
2. 12.1. Ügyfélszolgálat mûködése, az előfizetői bejelentések, panaszok intézése
3. Mellékletekre való hivatkozások
4. ÁSZF 1.sz melléklet Szolgáltatás minőségi mutatók 2010
5. ÁSZF 2.sz melléklet Szolgáltatás minőségi adatok 2010
6. ÁSZF 3.sz melléklet Megfelelőségi nyilatkozat 2010
7. ÁSZF 4.sz melléklet Szolgáltatási díjak 2010
8. ÁSZF 5.sz melléklet Szolgáltatási szerződés minta 2010
9. ÁSZF 6.sz melléklet Hibabejelentő
 
 
Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
A 2011. június 01-től hatályos ÁSZF pdf
1.sz melléklet pdf
2.sz melléklet pdf
3.sz melléklet pdf
4.sz melléklet pdf
5.sz melléklet pdf
6.sz melléklet pdf

 

Hírközlési Ügyfélszolgálat

 

--------------- INFORMATIKAI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: ---------------

 

Hódmezővásárhely Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.

6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. utca 70. – 2 em. 211 ajtó

Hétfőtől – Csütörtökig 8.00-16.00 óráig

Péntek 8.00-13:30

Telefon:

+36 62/ 530-992

 

----------- INTERNET ÜGYFÉLSZOLGÁLAT -----------

 

Hétfőtől – Vasárnapig 0.00-24.00 óráig

Telefon:

+36 80/ 496-034

 

Letölthető dokumentum neve: Dokumentum:
Díjtáblázat pdf
szerződésminta pdf
Hibabejelentő pdf

 

A Gyermekvédelmi Internet kerekasztal ajánlása
a kiskorúakra káros internetes tartalmak
és szolgáltatások esetén alkalmazandó
figyelemfelhívó jelzésekre és szűrőszoftverekre
vonatkozóan

A Kerekasztal előzetes vizsgálatai alapján több szűrőszoftver megoldás is eleget tesz
az Eht. 149/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott elvárásoknak.

A Norton Family szűrőszoftver elérhetősége:
https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs?inid=hu_2010June_NOF&ULang=hun

A Dolphin Knight szűrőszoftver elérhetősége:
http://dolphinknight.com/hu/